menu

Gdańsk - JeMy zdrowo

Aplikacja mobilna umożliwiająca rodzicom i opiekunom bieżący wgląd w jadłospis stołówek przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gdańska. Serwis jest częścią programu realizowanego przez Urząd Miasta Gdańsk pt. „Gdańsk-jeMY zdrowo”, skierowanego do wszystkich gdańskich przedszkoli i szkół, w których odbywa się żywienie zbiorowe. Celem akcji jest poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych. Program służy usprawnieniu komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami a rodzicami i opiekunami.

Odpowiadaliśmy za projekt i wdrożenie aplikacji na platformy iOS i Android.