Źródła ruchu w Google Analytics

Ważnym źródłem informacji na temat ruchu na stronie www jest Google Analytics. To dzięki danym z GA możemy poznać naszych użytkowników: kim są, w jaki sposób trafili na naszą stronę i jak długo na niej gościli.

Miejsca, z których trafili na naszą stronę użytkownicy określane są jako:

Direct: bezpośrednie wejście na stronę www, które odbywa się poprzez wpisanie w oknie przeglądarki adresu strony lub poprzez kliknięcie strony zapisanej w zakładce. Do ruchu direct zalicza się też wejścia poprzez linki skrócone, linki w kampaniach mailingowych oraz linki w komunikatorach. Trafiają tu też dane o użytkownikach, którzy do wejścia na stronę użyli linków w dokumentach takich jak .doc czy .pdf.

Organic search: ruch, który pochodzi z organicznych wyników wyszukiwania Google

Paid search: to ruch, który generuje kampania Google Ads.

Display: wejścia na stronę, które pochodzą z kampanii display.

Referral: użytkownicy, którzy przyszli z innej strony internetowej wykorzystując na niej link odnoszący do naszego serwisu.

Social: do tej kategorii trafiają nasze dane, jeśli skierowała nas na stronę kampania w social mediach lub post zamieszczony w mediach społecznościowych.

 

Cookies a Google Analytics

Informacja o zachowaniu użytkowników na danych Stronach przechowywana jest przez sześć miesięcy. Każde kolejne wejście na stronę powoduje „nadpisanie” danych w cookies, z wyjątkiem sytuacji, w której użytkownik wpisuje adres strony w przeglądarce. W takim przypadku wejście bezpośrednie jest liczone tak, jak było liczone przy pierwszej wizycie (np. social media lub paid search).

Zobacz też: