EN Compania_mail Compania_mail Compania_mail biuro@compania.com.pl Compania_phone Compania_phone Compania_phone +48 22 299 1000 SOFTWARE HOUSE
AGENCJA KREATYWNA

CASE STUDY WYBRANE PROJEKTY

Realizacja projektów na najwyższym poziomie to praca według przyjętej dla każdego z nich metodologii i chronologii zdarzeń. Brief, research, analiza, budowa strategii, harmonogram i przygotowanie konceptów to silna podstawa, będąca wstępem do szeroko zakrojonych działań komunikacji 360.

KONTAKT

WYŚLIJ BRIEF LUB ZAPYTANIE NEW BUSINESS

brief@compania.com.pl +48 570 293 812

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W INNYCH SPRAWACH

biuro@compania.com.pl +48 22 299 1000
wyślij zapytanie