Marketing a reklama: podobieństwa i różnice

Wydaje się, że reklama i marketing to koncepcje o tym samym znaczeniu. Często pojęcia te używane są zamiennie. Czy słusznie?

W rzeczywistości zarówno marketing jak i reklama mają informować o produktach i usługach dostępnych na rynku. Są jednak różnice, których zrozumienie jest znaczące dla opracowania strategii pozyskiwania klientów.

CO TO JEST MARKETING?

Marketing to systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrolowanie szeregu działań mających na celu połączenie kupujących i sprzedających w celu wzajemnie korzystnej wymiany lub transferu produktów lub usług. Marketing pomaga szczegółowo zdefiniować produkt: jego cechy, wyróżniki, odbiorców i rynek.

Marketing obejmuje badania i analizy, w skład których wchodzą reakcja odbiorców oraz budowa języka oraz sposobu komunikacji, który będzie miał najlepszy odzew w grupie docelowej. Pewne grupy konsumentów lepiej reagują na obrazy i słowa niż inne. Hasła i misje, które najlepiej przekazują „przesłanie” produktu, są niezbędne w marketingu. Przesłanie kampanii marketingowej przekazuje informacje o tym, jacy ludzie mogą korzystać z produktu, w jakim środowisku najlepiej sprawdzi się nasz produkt oraz inne powiązane z nim informacje. Przekaz jest przekazywany za pomocą materiałów marketingowych, które również nadają produktowi ton i osobowość.

Elementami marketingu są także działania public relations, planowanie mediów, obsługa klienta i strategia sprzedaży. Wszystkie te elementy muszą działać niezależnie, ale jednocześnie muszą ze sobą współpracować, aby osiągnąć większy cel.

CO TO JEST REKLAMA?

Reklama to dosłowny proces rozpowszechniania informacji o produkcie lub usłudze wśród odbiorców. W pewnym sensie jest to też opis czy otoczka służąca do przedstawienia światu produktu, idei lub usługi. Każda reklama (bez względu na jej format) jest płatnym, publicznym ogłoszeniem, które ma być wiadomością wysyłaną do obecnych lub potencjalnych klientów. Ponieważ obejmuje wiele elementów (wśród nich jest big idea, grafika, zakup mediów itp.) jest najdroższą częścią planu marketingowego.

Kampania reklamowa wykorzystuje kreatywne pozycjonowanie. Musi być aktualna i realizowana w oparciu o przyjętą strategię. Kampania reklamowa wiąże się utworzeniem komunikacji dostosowanej do pragnień i potrzeb potencjalnego odbiorcy. Często wykorzystywane są różne media (prasa, direct mail, billboard, telewizja, radio lub internet), aby dotrzeć z produktem do możliwie dużej grupy. Jej szczegółowe poznanie i określenie ma kluczowy wpływ na sukces kampanii. Inna grupa konsumentów będzie reagowała na reklamę radiową czy telewizyjną, a inna odnajdzie komunikat w mediach społecznościowych. Często wykorzystujemy jest mix mediów, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY MARKETINGIEM A REKLAMĄ

Reklama jest elementem marketingu. Marketing oznacza przygotowanie produktu na rynek. Reklama sprawia, że ​ produkt lub usługa są znane odbiorcom. Reklama to etap marketingu, który wykorzystuje dane i badania zebrane przez strategie marketingowe, aby jak najlepiej komunikować markę.

Marketing to proces bardziej kontrolowany i o szerszym zasięgu, podczas gdy reklama jest specyficzna dla komunikacji marki. W pewnym sensie marketing to zarówno badanie, jak i praktyka, podczas gdy reklama to prosta praktyka obejmująca kreację: projektowanie i produkcję na potrzeby mediów.

Zobacz też: